Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-05 / 15.03.2018г.

20 Март 2018 | 13:17 Прочетена: 192

                                                               С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

                                                                        № 01-05 / 15.03.2018г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 07/15.03.2018г. за „Основен ремонт и реконструкция на водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе “, с обща площ от 1790м.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.