Категории

ОБЯВА

27 Февруари 2018 | 16:38 Прочетена: 287

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Община Етрополе обявява списък на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.

Срокът за подаване на заявление за индивидуално ползване /наемане/ на пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019 година от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни е 10 март 2018 година.