Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 03-2/15.02.2018г.

15 Февруари 2018 | 15:50 Прочетена: 184

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадена Заповед №03/15.02.2018год. за допълване Разрешение за строеж №12/01.06.2017г. за „Реконструкция на кравеферма”, находяща се в ПИ 000290 и ПИ 000295, землището на с. Лопян
Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 15.02.2018г./                                                   Гл. архитект