Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/01.02.2018г.

01 Февруари 2018 | 14:34 Прочетена: 256

                                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

                                                              № 01-2/01.02.2018г.


Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадена Заповед №01/01.02.2018год. за допълване Разрешение за строеж №31/19.10.2017г. за строителство на: „Ремонт завод за кожи”, Подобект 1: Промишлена газова инсталация-котелно” – пристройка към съществуващи сгради.
Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 01.02.2018г./                                                   Гл. архитект