Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-2/01.02.2018г.

01 Февруари 2018 | 14:32 Прочетена: 195

                                                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
 
                                                                    № 05-2/01.02.2018г.


Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №05/01.02.2018год. за строителство на строеж: „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни в землището на Община Етрополе”.
Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 01.02.2018г./                                                   Гл. архитект