Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-2

08 Декември 2017 | 19:03 Прочетена: 229

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 22-2/08.12.2017г.


На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 35/08.12.2017г. за „Външно електрозахранване на манастир „Света троица“-кабелна линия 20кV, с трансформатор 100 kV“, местонахождение: по уличната мрежа на в.з. Рибарица, общ. Етрополе.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 08.12.2017г/                                             Гл.архитект