Категории

О Б Я В А

04 Декември 2017 | 17:30 Прочетена: 257

О  Б  Я  В  А

УВАЖЕМИ  ГРАЖДАНИ,
 
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява на населението Проект на Програма за управление и разпореждане  с имотите – общинска собственост през 2018 година,  във връзка с предстоящето му обсъждане в Общински съвет-Етрополе: