Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-24 / 08.10.2020г.

08 Октомври 2020 | 17:47 Прочетена: 54

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 24 /07.10.2020г, за „ Рехабилитация на улици в гр. Етрополе“, разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „ТСУИП и Е”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 08.10.2020г./