Категории

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Етрополе за периода 2020-2025 г.

30 Юни 2020 | 11:29 Прочетена: 13

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Етрополе за периода 2020-2025 г.Анкетите могат да бъдат подавани в Центъра за услуги и информация на гражданите в Oбщина Етрополе или на електронен адрес: obstina@etropolebg.com в срок до 31.07.2020г.