Категории

Заповед № ПО-09-209-3/15.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област

19 Май 2020 | 09:28 Прочетена: 27

 

Заповед № ПО-09-209-3/15.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020 г., за землището на гр. Етрополе, община Етрополе, с която се отменя Заповед № ПО-09-1460-2/16.12.2019 г.