Категории

З А П О В Е Д № РД – 15-151/20.03.20г

21 Март 2020 | 12:38 Прочетена: 103

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание от 13.03.2020 за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето,  Заповед № РД-01-143/20.03.20г. на Министъра на здравеопазването  и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с  разпространението на епидемията от COVID-19

 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

         1.  Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Етрополе,

считано от 00:00 ч. на 21.03.20 г.:

 2. Забранявам посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 3. Забранява се на лица до 60 г. възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 ч. до 10.30 ч. всеки ден.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Етрополе, чрез публикуване на интернет страницата на Община Етрополе и местните медии.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ