Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВХ. № ЕО-Е-164/17.03.2020г.

18 Март 2020 | 10:22 Прочетена: 29

От: Община Етрополе

Относно: Продължаване срока на действие на Разрешително №12170618/05.04.2017г. за ползване на воден обект – река Ябланица, с цел на ползването изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и защита от вредното въздействие на водите – реконструкция на мост и корекция на коритото на река Ябланица в регулационните граници на гр. Етрополе, Софийска област.