Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-01/13.03.2020г.

16 Март 2020 | 15:50 Прочетена: 48

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 03 / 11.03.2019г, за „ Гараж “ находящ се в ПИ 067036,в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе, разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.