Категории

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

16 Март 2020 | 10:16 Прочетена: 57

ВАЖНО

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

       Във връзка с допълнителните препоръки, получени от заместник министър – председателя по икономическата и демографска политика г-жа Марияна Николова, както и регистрираните случаи на заболяването в РБългария и Заповед № РД-15-132/16.03.2020 г. на кмета на Община Етрополе Димитър Димитров, свързани с работата на администрацията Ви информираме за следното:

1.                 Всички  граждани  могат да използват системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg/за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие.

2.                 Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

3.                 Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината www.etropolebg.com ,раздел Административни услуги, може да ги попълните в къщи и да ги входирате в деловодството на общината.

4.                 Заплащането на местни данъци и такси може  да извършите от всички каси на ИЗИПЕЙ или по банков път, или на място в общинска администрация - Етрополе

      Общинска администрация – Етрополе работи с гражданите и бизнеса, като предоставя всички административни услуги съобразно здравните и хигиенни мерки, въведени от властите.

 

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ