Категории

Наредба № 1 доклад, мотиви и проекта на наредбата

29 Януари 2020 | 16:29 Прочетена: 107

 На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Етрополе. Проектът е придружен с мотиви за приемане  на наредбата.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба № 1 за обществения редна територията на Община Етрополе, на е-mаil адрес: obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани, в Общинска администрация, на първия етаж.