Категории

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЕТРОПОЛЕ

17 Януари 2020 | 11:14 Прочетена: 56

На основание чл. 26, ал. 3, ал.
4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе.

Проектът е придружен с мотиви за приемане  на наредбата.

Съгласно чл. 26,
ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе, на е-mаil
адрес: obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани, в Общинска администрация, на първия етаж.