Категории

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.01.2020г.

13 Януари 2020 | 09:11 Прочетена: 81

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование
1    Психолог     Ботевград    Висше
2    Счетоводител    Ботевград     Средно
3    Социален работник    Ботевград     Висше
4    Медицинска сестра    Ботевград     Полувисше
5    Охранител    Ботевград     Средно
6    Работник поддръжка    Ботевград     Средно
7    Експерт    Ботевград    Висше
8    Помощник-сладкар    Етрполе    Средно/Основно
9    Камериер/Камериерка, хотел    Етрполе    Средно/Основно


РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ ИЗВЪН РЕГИОНА ОБСЛУЖВАН ОТ ДБТ БОТЕВГРАД           
1    Инженер, строителен    "Керанинженеринг" АД София    Висше
2    Технически раководител, строителство    "Керанинженеринг" АД София    Средно
3    Зидаромазач    "Керанинженеринг" АД София    Средно
4    Арматурист    "Керанинженеринг" АД София    Средно
5     Кофражист    "Керанинженеринг" АД София    Средно
6    Общ работник строителство на сгради    "Керанинженеринг" АД София    Средно
7    Машинен оператор, машина за леене    "Кастинг Технолоджи България" ЕООД Панагюрище    Средно
8    Склададжия    "Кастинг Технолоджи България" ЕООД Панагюрище    Средно
9    Персонал за речни круизни кораби в Европа    "Изи Консулт" ООД    Средно
ОБЯВЕНИТЕ  МЕСТА  ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТ            
може да намерите на:     http://eures.bg/trl.search.asp?id=32           
           
Забележка: Информация за актуалността на посочените работни места се получава от трудовите посредници на място във филиала в гр.Етрополе или на телефон: 0720 / 62-095