Категории

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

27 Ноември 2019 | 19:35 Прочетена: 140

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе. Проектът е придружен с мотиви за изменение и допълнение на наредбата.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе, на е-mаil адрес: obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани, в Общинска администрация, на първия етаж.