Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/13.11.2019г.

13 Ноември 2019 | 15:46 Прочетена: 142

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено  разрешение за строеж №28/13.11.2019год. за строителство на строеж: „Рехабилитация на улица „Йорданка Николова” от ул. „Христо Ботев” до бул. „Кърчищница” /от км 0+000 до км 0+647.62/по съществуващо положение/”.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в  14 /четиринадесет/ дневен срок разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административен съд – София област, чрез главния архитект на Община Етрополе./публикувано на 18.11.2019г./                                                   Гл. архитект