Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-199/28.10.2019г.

30 Октомври 2019 | 14:05 Прочетена: 144

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВХ. № 30-00-199/28.10.2019г.


От: „Етрополски бук“ ЕООД
Относно: „Пускане в експлоатация на линия за преработка на отпадъчен дървен материал с код 150103 и 030105 (опаковки от дървен материал, трици, талаш, изрезки, парчета дървени частици) от широколистна и иглолистна дървесина“.