Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-1/09.10.2019г.

09 Октомври 2019 | 09:54 Прочетена: 87

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е Заповед             № 09/08.10.2019г. за допълване разрешение за строеж № 06/17.04.2019г. издадено от Главен архитект на Община Етрополе, за строителство на:  «Нови горски пътища за противопожарни нужди», находящи се в землището на с. Брусен, Община Етрополе     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в  14 /четиринадесет/ дневен срок издадената заповед може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административен съд – София област, чрез главния архитект на Община Етрополе.


/публикувано на 09.10.2019г./                                                   Гл. архитект