Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-1/05.09.2019г.

09 Септември 2019 | 10:03 Прочетена: 86

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е Заповед             № 06/04.09.2019г. за поправка разрешение за строеж № 04/01.02.2018г. издадено от Главен архитект на Община Етрополе, за строителство на:  „Корекция коритото на река Ябланица, гр. Етрополе, в определени участъци”, с подобект: „I-ви участък – от о.т. 434 /срещу „Попов дол”/ до о.т. 424 /ул.”Млада Гвардия”/”.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в  14 /четиринадесет/ дневен срок разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административен съд – София област, чрез главния архитект на Община Етрополе.


/публикувано на 05.09.2019г./                                                   Гл. архитект