Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-12 / 28.06.2018г.

28 Юни 2019 | 10:14 Прочетена: 75

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 12/27.06.2019г, за „ Лятна кухня “ в УПИ II-110, кв. 32 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе,Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 28.06.2019г./                                             Гл.архитект