Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-1/04.06.2019г.

04 Юни 2019 | 17:51 Прочетена: 82

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №10/04.06.2019год. за строителство на: „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ I-1457, кв. 120  по ПУП на гр. Етрополе.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 04.06.2019г./                                                   Гл. архитект