Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-42/11.03.2019г.

13 Март 2019 | 15:59 Прочетена: 147

От: „Елаците-Мед“ АД, представлявано от Драгомир Драганов, с. Мирково, П.К. 2086, общ.  Мирково, обл.  София
Относно:  „Инвестиционно намерение във връзка с изграждане на сгради и съоръжения за разширение на съществуваща ПСОВ (МММТЕСH-Mitsubishi) обслужваща дейностите по пречистване на отпадните и битови води на Рудничен комплекс „Елаците“- гр. Етрополе.