Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-03 / 07.03.2019г.

11 Март 2019 | 15:46 Прочетена: 113

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадена Заповед № 03 / 07.03.2019г, за поправка разрешение за строеж № 32 / 09.11.2017г. Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 11.03.2019г/                                             Гл.архитект