Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № ЕО-Е-086/25.02.2019г.

27 Февруари 2019 | 14:10 Прочетена: 91

От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни води в гр. Етрополе, община Етрополе, област Софийска.