Категории

ОБЯВА

25 Февруари 2019 | 16:38 Прочетена: 107

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Община Етрополе обявява списъци на общински пасища, мери и ливади на територията на община Етрополе, за индивидуално ползване под наем за разпределение през 2019 година по землища и категории, определени с Решение № 13/29.01.2019 г. на Общинския съвет - Етрополе.
Срокът за подаване на заявления за индивидуално ползване (наемане) на пасища, мери и ливади от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, е от 01 до 10 март 2019 година.