Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-02 / 25.02.2019г.

25 Февруари 2019 | 10:24 Прочетена: 113

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед  № 02 /21.02.2019г. за допълване разрешение за строеж № 02 / 11.06.2016г, за „ Реконструкция и рехабилитация на централен градски площад Девети септември“-II ЕТАП, пл. „Девети септември“ № 1 Община Етрополе.
Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 25.02.2019г/                                             Гл.архитект