Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

16 Януари 2019 | 09:22 Прочетена: 141

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВХ. № 08-00-2/15.01.2019г.

От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Относно: Обект: Рехабилитация на улици в гр. Етрополе:
Подобект 1: Рехабилитация на: 1.1 ул. „Московска“, 1.2. ул. „Григор Михайлов“,  1.3. ул. „Васил Левски“, 1.4. ул. „Хаджи Димитър“, 1.5. ул. „ Максим Горски“;
Подобект 2: Рехабилитация на: 2.1. ул. „Столетов“, 2.2. ул. „Тодор Пеев“, 2.3. ул. „9ти Септември“, 2.4. ул. „Любен Каравелов“, 2.5. ул. „Стефан Караджа“, 2.6. ул. „Марийка Гврилова “ на информационното табло и на сайта на Общината, с административен адрес:  пл. „9ти Септември“ № 1, гр. Етрополе, п.к. 2180, общ. Етрополе.