Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-2/13.12.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

13 Декември 2019 | 10:27   Прочети ...

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, Представяме на вниманието Ви проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 20...

12 Декември 2019 | 15:05   Прочети ...

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, Представяме на вниманието Ви проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост...

12 Декември 2019 | 15:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                          Отдел  “ТСУ...

12 Декември 2019 | 15:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                                       О Б Щ И Н...

12 Декември 2019 | 09:55   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 05.12.2019г.

 № по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Продавач-консултант     Етрополе    Средно2    Учител, детска градина     Правец    Висше3...

06 Декември 2019 | 08:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-2/05.12.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

05 Декември 2019 | 18:07   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД  Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

03 Декември 2019 | 15:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със 75-годишнината на СУ "Христо Ясенов" имаме желание да съберем колкото се може повече информация за театралната трупа при училището. ...

28 Ноември 2019 | 08:40   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Нар...

27 Ноември 2019 | 19:35   Прочети ...