Категории

Обяви

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 26, ал. 3, ал.4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас ...

17 Януари 2020 | 11:14   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във ...

13 Януари 2020 | 15:52   Прочети ...

Покана публично обсъждане проектобюджет 2020

                                                                                       ПОКАНА                             На основание чл.84, ал.6 ...

13 Януари 2020 | 11:23   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.01.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Психолог     Ботевград    Висше2    Счетоводител    Ботевград     Средно3    Социален работн...

13 Януари 2020 | 09:11   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/09.01.2020г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

09 Януари 2020 | 16:22   Прочети ...

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Правилни...

09 Януари 2020 | 13:54   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                    На основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията                                             ...

08 Януари 2020 | 15:55   Прочети ...

Годишен отчет по ЗДОИ

Годишен отчет по ЗДОИ

08 Януари 2020 | 15:53   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                   ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”       ...

02 Януари 2020 | 13:07   Прочети ...