Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,             Във връзка с молитвата, която Българският патриарх ще отправи Ви уведомяваме, че тази вечер преди новините по БН...

23 Март 2020 | 18:55   Прочети ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,                 По искане на фирмата, извършваща сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината, м...

21 Март 2020 | 13:42   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 15-151/20.03.20г

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение на Народното събрание от 13.03.2020 за обявяв...

21 Март 2020 | 12:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-3/20.03.2020г

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

20 Март 2020 | 19:52   Прочети ...

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СА ДОПЪЛНЕНИ С НОВА ТОЧКА СЪГЛАСНО НОВАТА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предпазните мерки, които бяха обявени със Заповед на Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров се допълват с нова т.8 „8.НЕ СЕ ДОПУСКА ПОСЕЩЕНИЕТ...

18 Март 2020 | 15:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВХ. № ЕО-Е-164/17.03.2020г.

От: Община Етрополе Относно: Продължаване срока на действие на Разрешително №12170618/05.04.2017г. за ползване на воден обект – река Ябланица, с ц...

18 Март 2020 | 10:22   Прочети ...

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни

17 Март 2020 | 13:44   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-01/13.03.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 03 ...

16 Март 2020 | 15:50   Прочети ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          Във връзка с допълнителните препоръки, получени от заместник министър – председателя по икономи...

16 Март 2020 | 10:16   Прочети ...