Категории

Обяви

О Б Я В А

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,      На основание чл. 8, ал. 10 от  Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собстве...

04 Октомври 2018 | 10:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 31-2/03.10.2018г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

03 Октомври 2018 | 16:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма "ВЕЦ-С" ЕООД с адрес: гр. София -1000, ул."Г.С.Раковски" №110, ет.1, ап.2, ЕИК 202918347 и управител Стилиян Любенов Спасов, на основание    ...

02 Октомври 2018 | 11:55   Прочети ...

О Б Я В А до заинтересуваните лица и общественост

На основание  РЕШЕНИЕ №118 от 30.08.2018 г., /Протокол №8/, т. 2 на Общински съвет-Етрополе, фирма "ВЕЦ-С" ЕООД с адрес: гр. София -1000,ул. "Г.С.Р...

02 Октомври 2018 | 11:53   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 02.10.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-475/01.10...

02 Октомври 2018 | 09:39   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

                                                             СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2018 г.Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, а...

27 Септември 2018 | 13:27   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,        Че с Решение № 120/30.08.2...

18 Септември 2018 | 14:11   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,        Че с Решение № 117/30.08.2...

18 Септември 2018 | 14:10   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,            Че с Решение № 116/30....

18 Септември 2018 | 14:10   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,            Че с Решение № 115/30....

18 Септември 2018 | 14:09   Прочети ...