Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-6/23.03.2018 г.

                                                            С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                              ...

23 Март 2018 | 13:52   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

                                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                          ...

22 Март 2018 | 10:46   Прочети ...

Заповеди на Кмета на община Етрополе по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017-2018 година - полски пътища

Заповеди на Кмета на община Етрополе по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017-2018 година - полски пътища

21 Март 2018 | 16:06   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-05 / 15.03.2018г.

                                                               С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е                                                   ...

20 Март 2018 | 13:17   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До Николай Донов Николаевгр. Разлог, ул. „Илинден” № 10, ет. 1, ап. 3До Димитър Бориславов Марковгр.Разлог, ул.„Шейново” № 27 До Станка Донова Нико...

09 Март 2018 | 16:44   Прочети ...

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

06 Март 2018 | 13:58   Прочети ...

ОБЯВА

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Община Етрополе обявява списък на свободните общински пасищ...

27 Февруари 2018 | 16:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

23 Февруари 2018 | 14:48   Прочети ...

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

                                       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л    Днес, 15.02.2018 г., на основание чл. 37м, във връзка с изисквани...

16 Февруари 2018 | 16:37   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                         ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинскат...

16 Февруари 2018 | 16:35   Прочети ...