Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                          Отдел  “ТСУ...

12 Декември 2019 | 15:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                                       О Б Щ И Н...

12 Декември 2019 | 09:55   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 05.12.2019г.

 № по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Продавач-консултант     Етрополе    Средно2    Учител, детска градина     Правец    Висше3...

06 Декември 2019 | 08:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-2/05.12.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

05 Декември 2019 | 18:07   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД  Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

03 Декември 2019 | 15:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със 75-годишнината на СУ "Христо Ясенов" имаме желание да съберем колкото се може повече информация за театралната трупа при училището. ...

28 Ноември 2019 | 08:40   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Нар...

27 Ноември 2019 | 19:35   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 г.

На основание чл. 66 от Административно – процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Етрополе увед...

22 Ноември 2019 | 18:32   Прочети ...

На основание чл. 68а, ал.3 от Закона за съдебната власт и във връзка с процедурата за подбор на съдебни заседатели Общински съвет Етрополе.....

На основание чл. 68а, ал.3 от Закона за съдебната власт и във връзка с процедурата за подбор на  съдебни заседатели Общински съвет Етрополе публику...

22 Ноември 2019 | 17:11   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-2/15.11.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

15 Ноември 2019 | 11:07   Прочети ...