Категории

Обяви

Обявление на заповед № РД-15-306/31.07.2017

Обявление на заповед № РД-15-306/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе за одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПРЗ /план за р...

31 Юли 2017 | 14:33   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД набира документи на кандидати за свободни работни места

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АДНабира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите:

27 Юли 2017 | 08:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 93 от 26.06.20...

25 Юли 2017 | 09:47   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 92 от 26.06.20...

25 Юли 2017 | 09:46   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/20.07.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 21-2/20.07.2017 г.                Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на те...

20 Юли 2017 | 16:54   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 20-2/20.07.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомя...

20 Юли 2017 | 16:53   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 19-2/20.07.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомя...

20 Юли 2017 | 16:52   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 18-4/20.07.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомя...

20 Юли 2017 | 16:52   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕНа основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственостОБЯВЯВА ПУБЛ...

19 Юли 2017 | 16:51   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостО...

19 Юли 2017 | 11:57   Прочети ...