Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/11.06.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

11 Юни 2020 | 11:37   Прочети ...

О Б Я В А

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във ...

09 Юни 2020 | 11:08   Прочети ...

Наредба 9 мотиви, доклад, предложение

На основание чл. 26, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Етрополе е публикуван Проект на Наредба № 9 за определяне размера на   ...

08 Юни 2020 | 09:58   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 40, АЛ. 4, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТВ общинска администрация гр. Етрополе е постъпило З...

05 Юни 2020 | 16:04   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”     На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията   С Ъ О Б Щ А В А...

05 Юни 2020 | 09:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-10 / 04.06.2020г.

  На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 10...

04 Юни 2020 | 17:59   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването

  Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването, считано от 10.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с трениро...

04 Юни 2020 | 09:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 01.06.2020 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-264/01.0...

01 Юни 2020 | 09:47   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-09 / 27.05.2020г

  На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 09...

28 Май 2020 | 11:12   Прочети ...

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Републи...

27 Май 2020 | 11:30   Прочети ...