Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 23.01.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Монтажник, изделия от пластмаса     Етрополе    Средно2    Комплектовач     Етрополе    Сре...

24 Януари 2019 | 08:35   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                          На основание чл. 129б, ал. 5 от Закона за устройство на територията                                                      ...

16 Януари 2019 | 15:27   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВХ. № 08-00-2/15.01.2019г.От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕОтносно: Обект: Рехабилитация на улици в гр. Етрополе:Подобект 1: Рехабилит...

16 Януари 2019 | 09:22   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

14 Януари 2019 | 13:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Общинска администрация - Етрополе уведомява гражданите на общината, че заплащането на  данък недвижими имоти и данък МПС  за 2019 година ще започн...

14 Януари 2019 | 11:29   Прочети ...

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019

ПРОЕКТ ЗА  БЮДЖЕТ 2019

08 Януари 2019 | 15:55   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 21.12.2018г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1     Социален работник     Етрополе    Висше2    Сервитьор     Етрополе    Средно3    Психолог  ...

04 Януари 2019 | 09:10   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 02.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-651/28.12...

02 Януари 2019 | 11:23   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 02.01.2019 г.

                                                       СЪОБЩЕНИЕ от 02.01.2019 г.Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 о...

02 Януари 2019 | 09:58   Прочети ...

ПОКАНА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2019 г. на Община Етрополе

                                                                            ПОКАНА                                       На основание чл.84, ал.6 о...

28 Декември 2018 | 18:05   Прочети ...