Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 31.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 31.10.2017 г. Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със...

31 Октомври 2017 | 12:33   Прочети ...

Съобщение №20-2/19.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е № 20-02 /19.10.2017г. На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено р...

19 Октомври 2017 | 10:00   Прочети ...

Съобщение №19-02/18.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е № 19-02 /18.10.2017г. На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено р...

18 Октомври 2017 | 10:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕОтдел “ТСУ,ИПиЕ”На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР н...

26 Септември 2017 | 13:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на териториятаС Ъ О Б Щ А В А,че е изготве...

25 Септември 2017 | 15:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-02 /20.09.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е№ 15-02 /20.09.2017г.На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено раз...

25 Септември 2017 | 09:36   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 14.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕот14.09.2017 г.Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със за...

14 Септември 2017 | 13:19   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-367/07.09.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е раз...

07 Септември 2017 | 14:18   Прочети ...

О Б Я В А

О Б Я В АУВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, в...

07 Септември 2017 | 14:16   Прочети ...

О Б Я В А

О Б Я В АУВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, в...

07 Септември 2017 | 14:15   Прочети ...