Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-06 / 16.08.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 16 /...

16 Август 2019 | 13:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-05 / 15.05.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 15 /...

16 Август 2019 | 13:47   Прочети ...

Годишен отчет 2018 година

Годишен отчет 2018 година

12 Август 2019 | 12:28   Прочети ...

Заповед № РД-15-484/07.08.2019г. на Кмета на Община Етрополе

Заповед № РД-15-484/07.08.2019г. на Кмета на Община Етрополе, относно мерките за недопускане и разпространение на болестта Африканска чума по сви...

09 Август 2019 | 20:41   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Нар...

05 Август 2019 | 16:35   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във вр...

31 Юли 2019 | 19:40   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във вр...

29 Юли 2019 | 18:39   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

29 Юли 2019 | 11:39   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-1/25.07.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

26 Юли 2019 | 18:20   Прочети ...

Заповед РД48-47

Заповед РД48-47

24 Юли 2019 | 19:37   Прочети ...