Категории

Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ                                         за провеждане на конкур...

29 Декември 2017 | 10:19   Прочети ...

„Елаците-мед“ АД обявява, че ще проведе публичен търг за отдаване под наем на обект

„Елаците-мед“ АД обявява, че ще проведе публичен търг за отдаване под наем на обект „магазин“ с РЗП  320,10 кв.м., състоящ се от партерна и сутерен...

29 Декември 2017 | 09:03   Прочети ...

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място

                                                            О Б Я В Л Е Н И Е    Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място по труд...

22 Декември 2017 | 13:02   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕ...

14 Декември 2017 | 10:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-2

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е№ 22-2/08.12.2017г.На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за...

08 Декември 2017 | 19:03   Прочети ...

О Б Я В А

О  Б  Я  В  АУВАЖЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собствен...

04 Декември 2017 | 17:30   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-2/01.12.2017г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е№ 34-2/01.12.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията,...

01 Декември 2017 | 15:09   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № ...

01 Декември 2017 | 10:04   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕОтдел “ТСУ,ИПиЕ”На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР ...

27 Ноември 2017 | 09:44   Прочети ...

Съобщение №33-03/23.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-03/23.11.2017г. Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведо...

23 Ноември 2017 | 15:36   Прочети ...