Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-1/11.04.2019г.

бщинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаден...

11 Април 2019 | 17:02   Прочети ...

О Б Я В А

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във ...

11 Април 2019 | 13:09   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

                                                     Общинска администрация-Етрополе                    Отдел „Териториално и селищно устройство, и...

09 Април 2019 | 08:51   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията Общинска администрация-Етрополе                                                 ...

04 Април 2019 | 13:50   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД набира документи на кандидати за свободно работни места

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД набира документи на кандидати за свободно работни места

03 Април 2019 | 14:34   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 01.04.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-142/01.04...

01 Април 2019 | 15:41   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание  чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Решение № 27/26.02.2019 г. /Протокол № 2/ на Общински съвет – Етр...

27 Март 2019 | 15:13   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с осигуряване на дърва за огрев на населението за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП „ДГС Етрополе”.ТП „ДГС Етрополе” В...

19 Март 2019 | 16:16   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-42/11.03.2019г.

От: „Елаците-Мед“ АД, представлявано от Драгомир Драганов, с. Мирково, П.К. 2086, общ.  Мирково, обл.  СофияОтносно:  „Инвестиционно намерение във ...

13 Март 2019 | 15:59   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 12.03.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Шофьор, тежкотоварен автомобил    Етрополе    Средно/Основно2    Комплектовач    Етрополе  ...

13 Март 2019 | 10:17   Прочети ...