Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 27.09.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Монтажник, изделия от пластмаса     Етрополе    Средно/Основно2    Транжор     Етрополе    С...

30 Септември 2019 | 16:24   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-598/27.09...

27 Септември 2019 | 14:05   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-597/27.09...

27 Септември 2019 | 14:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-1/27.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

27 Септември 2019 | 14:02   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 25-1/27.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

27 Септември 2019 | 14:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

          На основание чл. 129, ал. 5, във връзка с чл. 136  от Закона за устройство на територията                                                ...

26 Септември 2019 | 10:46   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-1246/18.09.2019г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-1246/18.09.2019г.От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕОтносно: „Корекция на коритото на р. Стара река, с. Лопян в определен ава...

20 Септември 2019 | 13:20   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

                                                ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД                   Набира документи на кандидати за свободно работно място

20 Септември 2019 | 07:46   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                О Б Щ И Н А   ...

16 Септември 2019 | 16:32   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 13.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-558/11.09...

13 Септември 2019 | 13:23   Прочети ...