Категории

Обяви

З А П О В Е Д № РД – 12 - 586 София, 02.11.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:09   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 584 София, 02.11.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:07   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 583 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:06   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 582 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:05   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 581 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:04   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 580 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:02   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                О Б Щ И Н А   Е Т Р ...

06 Ноември 2018 | 11:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Община Етрополе, съвместно със Сдружение на диабетиците и „Балмед“ ООД – София организират безплатно измерване на кръвната заха...

06 Ноември 2018 | 11:08   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

                                                           ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД                        Набира документи на кандидати за свободно работно...

05 Ноември 2018 | 14:18   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- С-378

З А П О В Е Д № РД-12- С-378

01 Ноември 2018 | 13:49   Прочети ...