Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                  ...

28 Май 2019 | 13:16   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-4/27.05.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издад...

27 Май 2019 | 13:10   Прочети ...

ОБЯВА ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

ОБЯВА ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

23 Май 2019 | 18:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                      О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                                ...

23 Май 2019 | 16:01   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД  Набира документи на кандидати за свободно работно място

22 Май 2019 | 08:45   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                            ...

21 Май 2019 | 09:50   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-05 / 15.05.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 07 /...

20 Май 2019 | 09:42   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                      ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                 На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 з...

17 Май 2019 | 16:02   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                       На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                      О Б...

17 Май 2019 | 09:21   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 14.05.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-224/14.05...

14 Май 2019 | 10:08   Прочети ...