Категории

Обяви

ОБЯВА

                                                                 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-358/27.07.2018...

30 Юли 2018 | 13:28   Прочети ...

О Б Я В А

На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските ...

20 Юли 2018 | 13:18   Прочети ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

19 Юли 2018 | 16:52   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                        О Б Я В Л Е Н И Е                                                 На основа...

17 Юли 2018 | 15:20   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                        О Б Я В Л Е Н И Е                                              На основание...

17 Юли 2018 | 14:58   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

12 Юли 2018 | 17:06   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 11.07.2018 г.

                                                             СЪОБЩЕНИЕ от 11.07.2018 г.Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, а...

11 Юли 2018 | 13:32   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.

                                                       СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 о...

10 Юли 2018 | 15:57   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.

                                                          СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. ...

10 Юли 2018 | 15:56   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-26 / 05.07.2018г.

                                        С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е     №01-26 / 05.07.2018г.На основание чл. 149 от Закона за устройство на ...

09 Юли 2018 | 13:25   Прочети ...