Категории

Обяви

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Етрополе за периода 2020-2025 г.

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Етрополе за периода...

30 Юни 2020 | 11:29   Прочети ...

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

  АНКЕТНА КАРТА   ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА   ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   ЗА ПЕРИОДА 2...

30 Юни 2020 | 11:27   Прочети ...

ОИЦ-АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ

  ПРОГРАМА   ТЕМА: АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ   ДАТА: 01.07.2020 г.   МЯСТО: ...

26 Юни 2020 | 10:53   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                            ...

25 Юни 2020 | 10:17   Прочети ...

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.

  Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др., е за...

23 Юни 2020 | 09:00   Прочети ...

Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.

Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.

15 Юни 2020 | 18:05   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 12.06.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование                                                                                                 ...

15 Юни 2020 | 13:19   Прочети ...

Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на МЗ

По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, министърът на здравеопазването, днес, 13 юни, издаде нова заповед, на основание на която от...

13 Юни 2020 | 19:18   Прочети ...

Заповед № РД-01-334/12.06.2020 г. на МЗ

  Всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крал...

13 Юни 2020 | 19:17   Прочети ...

Заповед № РД-01-331/12.06.2020 на МЗ

Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведения са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднок...

13 Юни 2020 | 19:16   Прочети ...