Категории

Обяви

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,      На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във...

10 Август 2018 | 14:11   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-149 София, 26.07.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:49   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-150 София, 26.07.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:48   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-151 София, 26.07.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:47   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-153 София, 26.07.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:46   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-152 София, 26.07.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:45   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-154 София, 26.07.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:44   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- РД-155 София, 26.07.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

09 Август 2018 | 10:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-25 / 02.08.2018г.

                                    С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е  № 02-25 / 02.08.2018г.На основание чл. 149 от Закона за устройство на терито...

03 Август 2018 | 15:57   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24-1/01.08.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 24-1/01.08.2018 г.    Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията...

01 Август 2018 | 16:51   Прочети ...