Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-1/29.08.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Август 2019 | 16:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-1/29.08.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Август 2019 | 16:39   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-1/29.08.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Август 2019 | 16:38   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                    О...

28 Август 2019 | 15:06   Прочети ...

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

                                                            ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                   На основание чл. 116 от Наредба 5 за...

23 Август 2019 | 14:34   Прочети ...

Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година

Пробно преброяване на земеделските стопанства  през 2019 година

21 Август 2019 | 16:04   Прочети ...

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закон...

21 Август 2019 | 11:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-06 / 16.08.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 16 /...

16 Август 2019 | 13:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-05 / 15.05.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 15 /...

16 Август 2019 | 13:47   Прочети ...

Годишен отчет 2018 година

Годишен отчет 2018 година

12 Август 2019 | 12:28   Прочети ...