Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/20.06.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

21 Юни 2019 | 14:27   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.06.2019г

                                             Общинска администрация-Етрополе На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуален кодекс /АПК/...

21 Юни 2019 | 13:10   Прочети ...

ОБЯВИ ЗА РАБОТА ОТ ГРАМЕР АД

ОБЯВИ ЗА РАБОТА ОТ ГРАМЕР АД

13 Юни 2019 | 11:01   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 12.06.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-303/12.06...

12 Юни 2019 | 15:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                            ...

11 Юни 2019 | 13:29   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година

07 Юни 2019 | 13:43   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                 ...

07 Юни 2019 | 12:57   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 05.06.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1     Продавач-консултант     Етрополе    Средно2     Работник, поддръжка     Етрополе    Основно...

05 Юни 2019 | 14:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-1/04.06.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

04 Юни 2019 | 17:51   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-1/30.05.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

31 Май 2019 | 18:00   Прочети ...