Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                    На основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията                                             ...

08 Януари 2020 | 15:55   Прочети ...

Годишен отчет по ЗДОИ

Годишен отчет по ЗДОИ

08 Януари 2020 | 15:53   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                   ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”       ...

02 Януари 2020 | 13:07   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 30.12.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-772/30.12....

30 Декември 2019 | 12:32   Прочети ...

Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за община Етрополе по землища

Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за община Етрополе по землища

18 Декември 2019 | 11:13   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

13 Декември 2019 | 15:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-2/13.12.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

13 Декември 2019 | 10:28   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-2/13.12.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

13 Декември 2019 | 10:27   Прочети ...

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, Представяме на вниманието Ви проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 20...

12 Декември 2019 | 15:05   Прочети ...

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, Представяме на вниманието Ви проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост...

12 Декември 2019 | 15:03   Прочети ...