Категории

Обяви

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Прилагане на чл.21 от Регламент  (EС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г.за насърчаване на свободното движение...

20 Февруари 2019 | 11:35   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                           О Б Щ И Н ...

14 Февруари 2019 | 13:38   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                  О Б...

13 Февруари 2019 | 13:51   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година

                                                                     О  Б  Я  В  А            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,      На основание чл. 8, ал. 10 ...

05 Февруари 2019 | 13:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                            ...

29 Януари 2019 | 09:06   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                         Отдел  “ТСУ...

28 Януари 2019 | 09:31   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  с  Р Е Ш Е Н И Е  № 161 от 19.1...

25 Януари 2019 | 14:25   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  с  Р Е Ш Е Н И Е  № 160 от 19.1...

25 Януари 2019 | 14:24   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-029/24.01...

25 Януари 2019 | 10:12   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-030/24.01...

25 Януари 2019 | 09:12   Прочети ...