Категории

Обяви

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостО...

18 Август 2017 | 16:36   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост...

18 Август 2017 | 16:34   Прочети ...

Обявява публични търгове

О Б Я В А            На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползва...

18 Август 2017 | 16:30   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е    С Ъ О Б Щ А В А,           Че ...

18 Август 2017 | 13:22   Прочети ...

Търг с тайно надаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Етрополе

Документация и заповед за провеждане на търг с тайно надаванеза продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии  соб...

10 Август 2017 | 17:04   Прочети ...

Обява Машинен оператор товарачни машини

Обява Машинен оператор товарачни машини

07 Август 2017 | 17:00   Прочети ...

График търг гори

График търг гори

03 Август 2017 | 20:04   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД набира документи на кандидати за свободни работни места

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АДНабира документи на кандидати за свободни работни места

03 Август 2017 | 20:00   Прочети ...

Обявление на заповед № РД-15-305/31.07.2017

Обявление на заповед № РД-15-305/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе за одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПР /план за ре...

31 Юли 2017 | 15:05   Прочети ...

Обявление на заповед № РД-15-304/31.07.2017

Обявление на заповед № РД-15-304/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе за одобрен ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ №389014 (бивш ПИ №000388), ...

31 Юли 2017 | 15:03   Прочети ...