Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-2

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е№ 22-2/08.12.2017г.На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за...

08 Декември 2017 | 19:03   Прочети ...

О Б Я В А

О  Б  Я  В  АУВАЖЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собствен...

04 Декември 2017 | 17:30   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-2/01.12.2017г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е№ 34-2/01.12.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията,...

01 Декември 2017 | 15:09   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаО Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № ...

01 Декември 2017 | 10:04   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕОтдел “ТСУ,ИПиЕ”На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР ...

27 Ноември 2017 | 09:44   Прочети ...

Съобщение №33-03/23.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-03/23.11.2017г. Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведо...

23 Ноември 2017 | 15:36   Прочети ...

Съобщение заповед №РД-15-486

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед ...

21 Ноември 2017 | 10:28   Прочети ...

Съобщение №21-2/10.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/10.11.2017г. Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведо...

10 Ноември 2017 | 15:00   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Етрополе уведо...

10 Ноември 2017 | 10:08   Прочети ...

Обява

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,      Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собст...

07 Ноември 2017 | 13:34   Прочети ...