Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                  О Б Я В Л Е Н И Е                                      На основание чл. 124б, ал....

04 Май 2018 | 19:55   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-2/30.04.2018 г

                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                                ...

30 Април 2018 | 18:06   Прочети ...

П Р О Т О К О Л за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Етрополе

П Р О Т О К О Лза разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползванепо землища на територията на Община Етрополе

30 Април 2018 | 18:02   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-15-189/20.04.2018 г.

                                                    З А П О В Е Д   № РД-15-189/20.04.2018 г.                На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и ...

20 Април 2018 | 16:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 104/16.03.2018г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1 и 3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщав...

16 Април 2018 | 13:16   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-2/13.04.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

13 Април 2018 | 15:06   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г

10 Април 2018 | 16:19   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ вх. № 30-00-124/29.03.2018г.

От „МЕСОКОМБИНАТ ЕТРОПОЛЕ” ЕООДОтносно „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ МЕСНИ ПРОДУКТ...

02 Април 2018 | 13:56   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на "Реконструкция и промяна предназначението на жилищна сграда в къща за гости, вертикална пла...

29 Март 2018 | 16:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 23.03.2018г.

                                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                                     ...

23 Март 2018 | 14:37   Прочети ...