Категории

Обяви

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицерски длъжности

                                                                         О Б Я В А   за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно фор...

01 Септември 2020 | 13:22   Прочети ...

О Б Я В А за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

О Б Я В А за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

01 Септември 2020 | 13:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомява: Ангелина Жечева Д...

28 Август 2020 | 14:13   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, а...

28 Август 2020 | 10:47   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-225/27.08.2020г.

  От: ЕТРОПАРК  ЕООД   Относно: Ремонт на рибарник, поставяне на садки и отглеждане на риба в рибарник, находящ се местност „Изворите“, поземлен им...

27 Август 2020 | 13:24   Прочети ...

Покана отчет 2019

20 Август 2020 | 13:25   Прочети ...

ЗАПОВЕД

18 Август 2020 | 14:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 224/17.08.2020г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава н...

14 Август 2020 | 19:16   Прочети ...

Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и за финансово подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност на територията на Община Етропол

На основание чл. 26, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Етрополе е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за използва...

14 Август 2020 | 19:13   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 13.08.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-405/12.08...

13 Август 2020 | 20:20   Прочети ...