Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-1/09.10.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е Запове...

09 Октомври 2019 | 09:54   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно за длъжността

07 Октомври 2019 | 15:19   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                   ...

07 Октомври 2019 | 12:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на  Решение №143/11.09.2019 г. на Общински съвет Етрополе  и Становище от  02.10.2019 г. на Временната комисия за подбор на съдебни за...

03 Октомври 2019 | 13:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-07 / 01.10.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 24 /...

03 Октомври 2019 | 11:07   Прочети ...

Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., по землища за община Етрополе

Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., по землища за  о...

03 Октомври 2019 | 08:03   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 27.09.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Монтажник, изделия от пластмаса     Етрополе    Средно/Основно2    Транжор     Етрополе    С...

30 Септември 2019 | 16:24   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-598/27.09...

27 Септември 2019 | 14:05   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-597/27.09...

27 Септември 2019 | 14:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-1/27.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

27 Септември 2019 | 14:02   Прочети ...