Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                          ...

19 Април 2019 | 15:37   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                       О Б Щ И Н А  Е Т Р ...

19 Април 2019 | 13:33   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-1/18.04.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Април 2019 | 16:33   Прочети ...

Община Етрополе уведомява всички собственици на каруци в Общината

Община Етрополе уведомява всички собственици на каруци в Общината, че на основание чл.46а от Наредба № 15 на ОбС – Етрополе за регистрация и отглеж...

18 Април 2019 | 15:18   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-1/17.04.2019г

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

17 Април 2019 | 14:40   Прочети ...

Дирекция Бюро по труда Ботевград уведомява своите клиенти

Дирекция Бюро по труда Ботевград уведомява своите клиенти, че от 07.05.2019г.  филиал Етрополе към ДБТ-Ботевград се премества в нов офис на адрес:Г...

16 Април 2019 | 09:01   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и Административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за сп...

15 Април 2019 | 17:50   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в Община Етрополе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в Община Етрополе

15 Април 2019 | 13:20   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

15 Април 2019 | 10:04   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                       О Б Щ И Н А   ...

12 Април 2019 | 13:11   Прочети ...