Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                    О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-036/19.01.2018 г. на Замест...

19 Януари 2018 | 15:10   Прочети ...

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Европейски фондове, проекти и програми“ в общинска администрация - Етрополе

                                                          СПИСЪК    за допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Европейски фондове, п...

18 Януари 2018 | 09:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 03-2/17.01.2018г.

                                                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                          ...

17 Януари 2018 | 12:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 3/11.01.2018 г

                                                                          СЪОБЩЕНИЕ                                                                ...

16 Януари 2018 | 13:26   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                     ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,...

15 Януари 2018 | 15:33   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

15 Януари 2018 | 14:06   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                   О Б Я В Л Е Н И Е                                                             О ...

09 Януари 2018 | 11:46   Прочети ...

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

05 Януари 2018 | 15:14   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 04.01.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-008/04.01...

04 Януари 2018 | 13:27   Прочети ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018 г. на Община Етрополе

Кметът на Община Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018г. от 17,00ч. в многофункцион...

03 Януари 2018 | 12:50   Прочети ...