Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - БОТЕВГРАД

информира:                  ОБСЛУЖВАНЕТО НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В С.МАЛКИ ИСКЪР СЕ ОТЛАГА ЗА                                                        ...

07 Април 2020 | 11:48   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-312/06.04.2020г.

От: Община Етрополе Относно: „Основни ремонти /реконструкция/ на канализационни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“.

07 Април 2020 | 11:38   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавн...

06 Април 2020 | 11:43   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви относно възможността, лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават  Декларация № 7 „Данни за възн...

06 Април 2020 | 08:56   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 03.04.2020г

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1     Личен асистент     Етрополе    Средно/Основно2    Работник, товаро-разтоварна дейност    Б...

06 Април 2020 | 07:59   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-2/03.04.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

03 Април 2020 | 13:26   Прочети ...

О Б Я В А

 УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във вр...

01 Април 2020 | 09:39   Прочети ...

Съощение „Бюро по труда" Ботевград

Уважаеми граждани,Информираме Ви, че за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и пол...

31 Март 2020 | 14:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви относно възможността, която предоставя  Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) п...

31 Март 2020 | 13:12   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 18а, ал.10 от АПК   С Ъ О Б Щ А В А               че със заповед № РД-15-157/...

24 Март 2020 | 10:14   Прочети ...