Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                               О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А...

29 Октомври 2018 | 16:45   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП -  Парцеларен план за трасе на оптичен каб...

26 Октомври 2018 | 13:36   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 26.10.2018г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 128 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на гражданите на Общината, че със З...

26 Октомври 2018 | 11:31   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-1/26.10.2018 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

26 Октомври 2018 | 11:30   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-2/26.10.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

26 Октомври 2018 | 11:29   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-1/26.10.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

26 Октомври 2018 | 10:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-2/12.10.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

12 Октомври 2018 | 09:47   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                  О Б Щ И Н А  Е Т...

12 Октомври 2018 | 09:45   Прочети ...

О Б Я В А

      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,      На основание чл. 8, ал. 10 от  Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собстве...

10 Октомври 2018 | 16:24   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е от 10.10.2018 г.

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП -  Парцеларен план за трасе на оптичен каб...

10 Октомври 2018 | 14:36   Прочети ...