Категории

Обяви

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                     ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,...

15 Януари 2018 | 15:33   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

15 Януари 2018 | 14:06   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                   О Б Я В Л Е Н И Е                                                             О ...

09 Януари 2018 | 11:46   Прочети ...

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

05 Януари 2018 | 15:14   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 04.01.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-008/04.01...

04 Януари 2018 | 13:27   Прочети ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018 г. на Община Етрополе

Кметът на Община Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018г. от 17,00ч. в многофункцион...

03 Януари 2018 | 12:50   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ                                         за провеждане на конкур...

29 Декември 2017 | 10:19   Прочети ...

„Елаците-мед“ АД обявява, че ще проведе публичен търг за отдаване под наем на обект

„Елаците-мед“ АД обявява, че ще проведе публичен търг за отдаване под наем на обект „магазин“ с РЗП  320,10 кв.м., състоящ се от партерна и сутерен...

29 Декември 2017 | 09:03   Прочети ...

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място

                                                            О Б Я В Л Е Н И Е    Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място по труд...

22 Декември 2017 | 13:02   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕ...

14 Декември 2017 | 10:48   Прочети ...