Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-03 / 07.03.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадена Заповед № 03 / 07.03.2019г, за поправка разрешение за стро...

11 Март 2019 | 15:46   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

  „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място 

07 Март 2019 | 15:27   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзк...

07 Март 2019 | 08:50   Прочети ...

П Р О Т О К О Л за извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ

П Р О Т О К О Л за извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ

27 Февруари 2019 | 15:35   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № ЕО-Е-086/25.02.2019г.

От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕОтносно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхност...

27 Февруари 2019 | 14:10   Прочети ...

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,Община Етрополе обявява списъци на общински пасища, мери и ливади на територията на община Етрополе, за индивидуално ползване под...

25 Февруари 2019 | 16:38   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-02 / 25.02.2019г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед  № 02 /21.02.2019г. за допълване разрешение за ст...

25 Февруари 2019 | 10:24   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                              О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                        ...

22 Февруари 2019 | 15:13   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 20.02.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Екструдерист     Правец    Средно2    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия ...

21 Февруари 2019 | 10:15   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-28/19.02.2019г.

От: „ВЕЦ – С“ ЕООД, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ №110, ет. 1, ап. 2, ЕИК 202918347, с управител Стилиян Любенов Спасов.Относно: „Инвестиционно п...

21 Февруари 2019 | 10:12   Прочети ...