Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 13-1/12.07.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

12 Юли 2019 | 09:03   Прочети ...

Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/

Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на Туризма, към настоящия момент функционира и поетапн...

08 Юли 2019 | 16:37   Прочети ...

О Б Я В А

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във в...

04 Юли 2019 | 16:47   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 03.07.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Психолог     Ботевград    Висше2    Специалист, поддръжка     Ботевград    Висше3    Химик-...

04 Юли 2019 | 08:15   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-12 / 28.06.2018г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 12/27.06.2019г, за „ Лятна кухня “...

28 Юни 2019 | 10:14   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                        ...

27 Юни 2019 | 13:13   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                 ...

21 Юни 2019 | 14:28   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/20.06.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

21 Юни 2019 | 14:27   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.06.2019г

                                             Общинска администрация-Етрополе На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуален кодекс /АПК/...

21 Юни 2019 | 13:10   Прочети ...

ОБЯВИ ЗА РАБОТА ОТ ГРАМЕР АД

ОБЯВИ ЗА РАБОТА ОТ ГРАМЕР АД

13 Юни 2019 | 11:01   Прочети ...