Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 14.05.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-224/14.05...

14 Май 2019 | 10:08   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                    О Б Я В Л Е Н И Е                                        На основание чл. 124б,...

13 Май 2019 | 16:36   Прочети ...

Обучение на СИК – във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019

РИК 26-СОФИЯ ОБЛАСТ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 17.05.2019 г. ОТ 11:00 ЧАСА В МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „...

10 Май 2019 | 13:19   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-15-214/08.05.2019 г.

                                                                     З А П О В Е Д                                                               № ...

08 Май 2019 | 15:55   Прочети ...

Обявление

Обявление за набирането на предложения зa доставка

07 Май 2019 | 16:50   Прочети ...

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

П Р О Т О К О Л  ЗА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

30 Април 2019 | 16:25   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 24.04.2019г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Готвач    Етрополе    Средно2    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия     ...

25 Април 2019 | 09:05   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                         ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във ...

22 Април 2019 | 11:34   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                               ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕНа  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собст...

22 Април 2019 | 11:33   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД  Набира документи на кандидати за свободно работно място

22 Април 2019 | 10:23   Прочети ...