Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                               О Б Я В Л Е Н И Е                                        На основание чл. 124б, ал. ...

04 Юли 2018 | 18:00   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       О Б Я В Л Е Н И Е                                На основание чл. 124б, ал. ...

04 Юли 2018 | 16:12   Прочети ...

З А П О В Е Д №.РД-15-323/04.07.2018 г.

                                                          З  А  П  О  В  Е  Д                                                       №.РД-15-323/04....

04 Юли 2018 | 16:11   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-232/27.06.2018г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-232/27.06.2018г.От: „ЕТРОПОЛСКИ БУК“ ЕООДОтносно: „Инсталиране на линия за производство на пелети от дървесни...

04 Юли 2018 | 11:35   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 02.07.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-305/25.06...

02 Юли 2018 | 11:19   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-25 / 02.07.2018г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено разрешение за строеж/заповед/№ 20 / 28.06. 2018г, за „Реко...

02 Юли 2018 | 11:18   Прочети ...

ЗАПОВЕД за временна забрана за движение

ЗАПОВЕД за временна забрана за движение

27 Юни 2018 | 14:22   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕОбщина Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129,...

27 Юни 2018 | 08:38   Прочети ...

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Етрополе

ОТНОСНО: Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община...

25 Юни 2018 | 15:55   Прочети ...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

                                                                  О Б Я В А                                                 до заинтересованите лиц...

25 Юни 2018 | 10:44   Прочети ...