Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 16-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 16-2/05.09.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомя...

07 Септември 2017 | 10:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 15-2/05.09.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомя...

07 Септември 2017 | 10:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 14-2/05.09.2017г.Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомя...

07 Септември 2017 | 10:34   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ГРОБИЩЕН ПАРК

ГРОБИЩНИЯТ ПАРК Е ЗАКЛЮЧЕН С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ. КЛЮЧЪТ СЕ НАМИРА ПРИ ДЕЖУРНИЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.ОТ РЪКОВОДСТВОТО

28 Август 2017 | 15:25   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ Е Н И ЕДо Цветана Цветкова Денковагр.София, ул. „Петър Богдан” № 11До Румяна Василева Янакиевагр.Варна, ул...

25 Август 2017 | 15:04   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-343/18.08.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване...

21 Август 2017 | 11:55   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И ЕО Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториятаС Ъ О Б Щ А В А ,че със...

18 Август 2017 | 16:47   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостО...

18 Август 2017 | 16:38   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостО...

18 Август 2017 | 16:37   Прочети ...