Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                      О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                            На основание чл. 124б, ал. 2 от За...

13 Февруари 2018 | 09:38   Прочети ...

О Б Я В А

                                                                      О  Б  Я  В  АУВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общи...

05 Февруари 2018 | 15:46   Прочети ...

З А П О В Е Д №РД-15-064/05.02.2018 год.

                                                                    З А П О В Е Д                                                                  ...

05 Февруари 2018 | 14:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/01.02.2018г.

                                                      С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                          № 01-2/01....

01 Февруари 2018 | 14:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/01.02.2018г.

                                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                              № ...

01 Февруари 2018 | 14:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-2/01.02.2018г.

                                                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                          ...

01 Февруари 2018 | 14:32   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-2/01.02.2018г.

                                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                                ...

01 Февруари 2018 | 14:31   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                         СЪОБЩЕНИЕ                                                                 ...

30 Януари 2018 | 13:46   Прочети ...

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Инспектор „Екология, устойчиво развитие и иновация“ в общинска администрация - Етрополе

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Инспектор „Екология, устойчиво развитие и иновация“  в общинска администрация  - Етрополе

29 Януари 2018 | 17:00   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                               О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територия...

23 Януари 2018 | 14:16   Прочети ...