Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-1/30.09.2020 г.

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е изда...

30 Септември 2020 | 13:51   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВХ. № ЕО-Е-512/29.09.2020г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ВХ. № ЕО-Е-512/29.09.2020г.   От: „БГ  БУЛС“ ЕООД   Относно: Инвестиционно предложение за „Ферма за угояване на телета с висо...

29 Септември 2020 | 14:27   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ...

23 Септември 2020 | 14:59   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-19 / 14.09.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 19/14.09.2020г, за „Бас...

17 Септември 2020 | 16:01   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-20 / 14.09.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 20/14.09.2020г, за „За ...

17 Септември 2020 | 16:00   Прочети ...

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

  От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищни...

17 Септември 2020 | 14:54   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.09.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование                                                                                                 ...

14 Септември 2020 | 10:24   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЕВЕЛИНА ЦОЧЕВА КОВАЧЕВА ж.к. „Сухата река” бл. № 208, вх. Г, ет. 5 гр. София /съсобственик на УПИ VІІІ-216, кв. 10 по кадастралния и регулацио...

11 Септември 2020 | 16:27   Прочети ...

З А П О В Е Д

                                                                         З А П О В Е Д                                                             ...

10 Септември 2020 | 15:43   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

09 Септември 2020 | 16:26   Прочети ...