Категории

Обяви

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

29 Април 2020 | 15:56   Прочети ...

ПРОТОКОЛ за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване на територията на Община Етрополе по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

                                                                   ПРОТОКОЛ  за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално пол...

28 Април 2020 | 18:31   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 8-1/28.04.2020 г

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

28 Април 2020 | 18:28   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-19...

28 Април 2020 | 12:36   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-192/...

28 Април 2020 | 09:28   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 07-5/22.04.2020 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

22 Април 2020 | 16:49   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,                 Че с Решение...

21 Април 2020 | 09:31   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 10.04.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Експерт, банка/финансова/платежна институция     Ботевград    Средно2     Личен асистент   ...

13 Април 2020 | 09:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-2/10.04.2020 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

10 Април 2020 | 15:56   Прочети ...

О Б Я В А

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във в...

09 Април 2020 | 15:49   Прочети ...