Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                О Б Щ И Н А   ...

16 Септември 2019 | 16:32   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 13.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-558/11.09...

13 Септември 2019 | 13:23   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за съдебни заседатели

В изпълнение на  Решение №143/11.09.2019 г. на Общински съвет Етрополе, се открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Етр...

13 Септември 2019 | 09:57   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с уврежда...

12 Септември 2019 | 08:10   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-1/05.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е Запове...

09 Септември 2019 | 10:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-1/05.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

09 Септември 2019 | 09:23   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-1/05.09.2019г.

    Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е из...

09 Септември 2019 | 09:22   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-1/05.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

09 Септември 2019 | 09:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-1/05.09.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

05 Септември 2019 | 15:02   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 04.09.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-550/04.09...

04 Септември 2019 | 11:33   Прочети ...