Категории

Обяви

З А П О В Е Д № РД – 12 - 582 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:05   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 581 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:04   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 580 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:02   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                О Б Щ И Н А   Е Т Р ...

06 Ноември 2018 | 11:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Община Етрополе, съвместно със Сдружение на диабетиците и „Балмед“ ООД – София организират безплатно измерване на кръвната заха...

06 Ноември 2018 | 11:08   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

                                                           ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД                        Набира документи на кандидати за свободно работно...

05 Ноември 2018 | 14:18   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-12- С-378

З А П О В Е Д № РД-12- С-378

01 Ноември 2018 | 13:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-25 / 02.08.2018г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 25/01.08.2018г. за „Цех за пелети...

31 Октомври 2018 | 14:43   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

31 Октомври 2018 | 10:13   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП -  Парцеларен план за трасе на  3(три) нов...

30 Октомври 2018 | 14:40   Прочети ...