Категории

Обяви

Във връзка с годишното приключване

Във връзка с годишното приключване, плащанията за местни данъци и такси ще се извършват до 11.30 часа на 31.12.2018 г.Каса МДТ започва работа с кли...

27 Декември 2018 | 13:00   Прочети ...

Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. за община Етрополе

  Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. за община Етрополе   

21 Декември 2018 | 13:25   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етропол

21 Декември 2018 | 13:21   Прочети ...

Заповеди на кмета на община Етрополе по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Полски пътища

Заповеди на кмета на община Етрополе по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Полски пътища

12 Декември 2018 | 15:10   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 06.12.2018г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА   ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград   към 06.12.2018г. 

11 Декември 2018 | 07:54   Прочети ...

О Б Я В А З А Р А Б О Т А

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ЕТРОПОЛЕОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

07 Декември 2018 | 15:57   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място

07 Декември 2018 | 13:49   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                                   ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-351/05.12.2018г. От: „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СОФИЯ“ ЕАДОтносно: „Склад за автомоб...

07 Декември 2018 | 09:59   Прочети ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На 10.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе двадесето заседание на Консултативен съвет...

06 Декември 2018 | 13:11   Прочети ...

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА-ПРОЕКТ

П Р О Г Р А М А  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2019  ГОДИНА-ПРОЕКТ

30 Ноември 2018 | 14:49   Прочети ...