Категории

Обяви

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г на МЗ

  Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-393/09.07.2020 съгласно, която считано от утре, 10 юли, не се разрешават посещенията на зак...

09 Юли 2020 | 14:36   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-13 / 09.07.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 15 / 02.07.2020г, за „ Автоматична...

09 Юли 2020 | 11:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-12 / 09.07.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 14 / 02.07.2020г, за „ Автоматична...

09 Юли 2020 | 11:42   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-11 / 09.07.2020г.

 На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 13 / 02.07.2020г, за „ Автоматичн...

09 Юли 2020 | 11:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-10 / 09.07.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 12 / 02.07.2020г, за „ Автоматична...

09 Юли 2020 | 11:39   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

08 Юли 2020 | 15:24   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-372

  В заповедта за влизането на територията на България на МЗ се посочва, че забраната за влизане в България не се отнася и за лица, пътуващи с цел о...

01 Юли 2020 | 11:01   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-371

  Заповедта за задължителната изолация и болничното лечение на МЗ е посочено, че пациентите с COVID-19 се изписват от лечебното заведение след прец...

01 Юли 2020 | 11:00   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-370

Заповед на министъра на здравеопазването

01 Юли 2020 | 10:58   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-369

  В Заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на България изрично е разписано: всички лица,...

01 Юли 2020 | 10:57   Прочети ...