Категории

Обяви

От 20.07.2020 г. /понеделник/ стартира организацията, подготовката и провеждането на преброяване на населението

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,                   От 20.07.2020 г. /понеделник/ стартира организацията, подготовката и провеждането на преброяване на насел...

17 Юли 2020 | 15:47   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 17.07.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Магистър фармацевт    Ботевград    Висше2    Химик-аналитик    Ботевград    Висше3    Машине...

17 Юли 2020 | 10:19   Прочети ...

Заповеди на министъра на здравеопазването

  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/15/zapovedrd-01-402-15072020.pdf   https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/0...

16 Юли 2020 | 14:42   Прочети ...

О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната въ...

16 Юли 2020 | 14:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-15 / 16.07.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 16 /...

16 Юли 2020 | 11:21   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-174/13.07.2020г.

  От: Маридел 2012  ЕООД   Относно: „Изграждане на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба и екстензивно отглеждане на риба в акватори...

15 Юли 2020 | 13:49   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

14 Юли 2020 | 15:26   Прочети ...

Указания за работа на нощни закрити клубове

Указания за работа на нощни закрити клубове

13 Юли 2020 | 09:18   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-399

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-399

13 Юли 2020 | 09:17   Прочети ...

ОБЯВА

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото о...

10 Юли 2020 | 15:05   Прочети ...