Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/01.02.2018г.

                                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                              № ...

01 Февруари 2018 | 14:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-2/01.02.2018г.

                                                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                          ...

01 Февруари 2018 | 14:32   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-2/01.02.2018г.

                                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                                ...

01 Февруари 2018 | 14:31   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                         СЪОБЩЕНИЕ                                                                 ...

30 Януари 2018 | 13:46   Прочети ...

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Инспектор „Екология, устойчиво развитие и иновация“ в общинска администрация - Етрополе

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Инспектор „Екология, устойчиво развитие и иновация“  в общинска администрация  - Етрополе

29 Януари 2018 | 17:00   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                               О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територия...

23 Януари 2018 | 14:16   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                    О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-036/19.01.2018 г. на Замест...

19 Януари 2018 | 15:10   Прочети ...

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Европейски фондове, проекти и програми“ в общинска администрация - Етрополе

                                                          СПИСЪК    за допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Европейски фондове, п...

18 Януари 2018 | 09:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 03-2/17.01.2018г.

                                                                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                          ...

17 Януари 2018 | 12:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 3/11.01.2018 г

                                                                          СЪОБЩЕНИЕ                                                                ...

16 Януари 2018 | 13:26   Прочети ...