Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-24 / 08.10.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 24 /07.10.2020г, за „ Р...

08 Октомври 2020 | 17:47   Прочети ...

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

08 Октомври 2020 | 13:19   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 08-00-16/08.10.2020г.

  От: Община Етрополе   Относно: „Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополе в определен ава...

08 Октомври 2020 | 13:17   Прочети ...

СТАРТИРА УЧЕБЕН КУРС ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДОМОУПРАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

         Уважаеми съграждани, в Общинска администрация – гр. Етрополе е постъпило писмо от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, който съвместн...

08 Октомври 2020 | 13:14   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-1/07.10.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

07 Октомври 2020 | 13:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-22 / 07.10.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 22/01.10.2020г, за „ Пр...

07 Октомври 2020 | 10:05   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-542/29....

02 Октомври 2020 | 09:36   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-800/30.09.2020г.

  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                               ВХ. № 94-00-800/30.09.2020г.   От: Цветомир Стоянов Христ...

01 Октомври 2020 | 16:26   Прочети ...

Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ

Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ

01 Октомври 2020 | 14:07   Прочети ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Поздравявам Ви по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври!   Днешният празник е още един повод да ...

01 Октомври 2020 | 10:43   Прочети ...