Категории

Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2019 Г

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Етрополе уведо...

21 Ноември 2018 | 12:24   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 16.11.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-585/16.11...

16 Ноември 2018 | 15:38   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността: ЕлектромонтьорИзисквания към кандидатите:•    Средно електро...

16 Ноември 2018 | 10:35   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 09.11.2018 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-569/09.11...

09 Ноември 2018 | 13:03   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.11.2018г.

1       Машинен оператор, дървообработване     Етрополе    Средно2    Общ работник    Правец    Основно3    Монтажник, електрически елементи     Ме...

09 Ноември 2018 | 07:43   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връ...

07 Ноември 2018 | 15:18   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 585 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:10   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 586 София, 02.11.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:09   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 584 София, 02.11.2018г.

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:07   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД – 12 - 583 София, 02.11.2018г

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земедел...

06 Ноември 2018 | 14:06   Прочети ...