Категории

Обяви

О Б Я В А

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във...

12 Май 2020 | 15:06   Прочети ...

Заповеди на министър на здравеопазването

Заповеди на министър на здравеопазването

12 Май 2020 | 10:03   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.0

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в стр...

11 Май 2020 | 17:57   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.05.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1     Личен асистент     Етрополе    Средно/Основно2     Работник, товаро-разтоварна дейност    ...

11 Май 2020 | 09:57   Прочети ...

ЗАПОВЕД №47

08 Май 2020 | 11:39   Прочети ...

ОБЯВА

Общинската служба по земеделие Етрополе уведомява всички собственици и ползватели на пасища, мери и ливади, че са изготвени предварителните регистр...

08 Май 2020 | 11:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, от ДР ...

04 Май 2020 | 09:56   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

29 Април 2020 | 15:57   Прочети ...