Категории

Обяви

На основание чл. 68а, ал.3 от Закона за съдебната власт и във връзка с процедурата за подбор на съдебни заседатели Общински съвет Етрополе.....

На основание чл. 68а, ал.3 от Закона за съдебната власт и във връзка с процедурата за подбор на  съдебни заседатели Общински съвет Етрополе публику...

22 Ноември 2019 | 17:11   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-2/15.11.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

15 Ноември 2019 | 11:07   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.11.2019г.

 № по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Заместник-управител      Етрополе    Висше2    Продавач-консултант     Етрополе    Средно3 ...

14 Ноември 2019 | 10:14   Прочети ...

РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ ОБЯВЯВА ВАКАНТНО МЯСТО

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за на...

14 Ноември 2019 | 10:11   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/13.11.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

13 Ноември 2019 | 15:46   Прочети ...

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област

  Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, с които са определени масиви и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 2 от Зако...

12 Ноември 2019 | 15:36   Прочети ...

О Б Я В А

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,      Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собс...

12 Ноември 2019 | 15:35   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                  О Б Щ И Н...

08 Ноември 2019 | 16:08   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

04 Ноември 2019 | 16:41   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                  ...

04 Ноември 2019 | 09:33   Прочети ...