Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 19.07.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-442/19.07...

19 Юли 2019 | 18:07   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 19.07.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-443/19.07...

19 Юли 2019 | 18:05   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б...

18 Юли 2019 | 12:43   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 5  от Закона за устройство на територията                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б...

18 Юли 2019 | 12:42   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                О Б ...

18 Юли 2019 | 12:41   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                             ...

18 Юли 2019 | 12:39   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзк...

17 Юли 2019 | 18:55   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                     ...

16 Юли 2019 | 20:16   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                               О Б Щ И Н А   Е Т...

15 Юли 2019 | 19:34   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 12.07.2019 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-424/11.07...

12 Юли 2019 | 09:48   Прочети ...