Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                               ...

23 Февруари 2018 | 14:48   Прочети ...

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

                                       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л    Днес, 15.02.2018 г., на основание чл. 37м, във връзка с изисквани...

16 Февруари 2018 | 16:37   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                         ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинскат...

16 Февруари 2018 | 16:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-2/15.02.2018г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

15 Февруари 2018 | 15:51   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 03-2/15.02.2018г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

15 Февруари 2018 | 15:50   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                      О Б Я В Л Е Н И Е                              На основание чл. 124б, ал. 2 о...

15 Февруари 2018 | 14:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                      О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                            На основание чл. 124б, ал. 2 от За...

13 Февруари 2018 | 09:38   Прочети ...

О Б Я В А

                                                                      О  Б  Я  В  АУВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общи...

05 Февруари 2018 | 15:46   Прочети ...

З А П О В Е Д №РД-15-064/05.02.2018 год.

                                                                    З А П О В Е Д                                                                  ...

05 Февруари 2018 | 14:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/01.02.2018г.

                                                      С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                                          № 01-2/01....

01 Февруари 2018 | 14:35   Прочети ...