Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 23.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 23.01.2020 г.  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с...

23 Януари 2020 | 16:11   Прочети ...

Заповеди на Кмета на община Етрополе на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година - полски пътища.

Заповеди на Кмета на община Етрополе на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година - полски пътища.

22 Януари 2020 | 11:35   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 21.01.2020 г.

 СЪОБЩЕНИЕ от 21.01.2020 г.  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с...

21 Януари 2020 | 15:58   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                ...

20 Януари 2020 | 16:13   Прочети ...

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД  Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

20 Януари 2020 | 11:04   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 17.01.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Навивач     Етрополе    Средно2    Помощник-сладкар    Етрополе    Средно/Oсновно3    Работн...

20 Януари 2020 | 07:51   Прочети ...

Проект на Наредба № 16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе

На основание чл. 26, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Етрополе е публикуван Проект на Наредба № 16 за условията и реда за уст...

17 Януари 2020 | 15:25   Прочети ...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 26, ал. 3, ал.4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас ...

17 Януари 2020 | 11:14   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във ...

13 Януари 2020 | 15:52   Прочети ...