Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-2/18.10.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Октомври 2019 | 14:50   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-2/18.10.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Октомври 2019 | 10:47   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 26-2/18.10.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Октомври 2019 | 10:46   Прочети ...

Съобщение за гласуване с подвижна избирателна кутия

                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И ЕЗа гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за общинск...

15 Октомври 2019 | 16:59   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                            ...

11 Октомври 2019 | 13:34   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                              о...

09 Октомври 2019 | 09:55   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-1/09.10.2019г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е Запове...

09 Октомври 2019 | 09:54   Прочети ...

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободно работно за длъжността

07 Октомври 2019 | 15:19   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                   ...

07 Октомври 2019 | 12:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на  Решение №143/11.09.2019 г. на Общински съвет Етрополе  и Становище от  02.10.2019 г. на Временната комисия за подбор на съдебни за...

03 Октомври 2019 | 13:48   Прочети ...