Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 01.06.2020 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-264/01.0...

01 Юни 2020 | 09:47   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-09 / 27.05.2020г

  На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 09...

28 Май 2020 | 11:12   Прочети ...

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Републи...

27 Май 2020 | 11:30   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 22.05.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Магистър фармацевт    Ботевград    Висше2     Работник, товаро-разтоварна дейност     Ботевг...

26 Май 2020 | 11:25   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването

Заповед на министъра на здравеопазването

21 Май 2020 | 10:17   Прочети ...

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НЕДЕЛНИЯ ПАЗАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ФЕРМЕРИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Считано от 24.05.20 г. /неделя/ се възобновява провеждането на неделния пазар, като до отмяна на извънредната епидемична обстановка ще функционира ...

20 Май 2020 | 13:57   Прочети ...

Заповед на министъра на здравеопазването

Заповед на министъра на здравеопазването

20 Май 2020 | 09:26   Прочети ...

Заповед № ПО-09-209-3/15.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област

  Заповед № ПО-09-209-3/15.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календар...

19 Май 2020 | 09:28   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 15.05.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1     Готвач     Етрополе    Средно2     Работник, товаро-разтоварна дейност     Ботевград    Ср...

18 Май 2020 | 11:22   Прочети ...