Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 14.02.2020г

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Монтажник, изделия от пластмаса     Етрополе    Средно2    Машинен оператор, дървообработва...

17 Февруари 2020 | 11:43   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1...

17 Февруари 2020 | 09:45   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 06.02.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Монтажник, изделия от пластмаса     Етрополе    Средно2    Машинен оператор, производство н...

11 Февруари 2020 | 08:04   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във в...

10 Февруари 2020 | 15:06   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Дирекция  “УРТ”   На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията     С Ъ О Б Щ А В А,...

05 Февруари 2020 | 16:00   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 31.01.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Личен асистент    Етрополе    Средно/Oсновно2    Помощник-сладкар    Етрополе    Средно/Oсн...

03 Февруари 2020 | 16:43   Прочети ...

Наредба № 1 доклад, мотиви и проекта на наредбата

 На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба № 1 за обществения ред на терит...

29 Януари 2020 | 16:29   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 24.01.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Личен асистент    Етрополе    Средно/Oсновно2    Помощник-сладкар    Етрополе    Средно/Oсн...

29 Януари 2020 | 08:10   Прочети ...

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НЕПИТЕЙНИ НУЖДИ

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НЕПИТЕЙНИ НУЖДИ

27 Януари 2020 | 17:43   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 23.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 23.01.2020 г.  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с...

23 Януари 2020 | 16:11   Прочети ...